Monday, October 1, 2012

Bilik Operasi MBMMBI


Bilik Operasi MBMMBIBilik Operasi MBMMBI SMK Linggiu telah mula wujud sejak SMK Linggiu dibuka iaitu pada tahun 1990, pada waktu itu dikenali sebagai Bilik Bahasa. Namun selaras dengan wujudnya Dasar MBMMBI yang kemudiannya diperkenalkan , bilik ini telah ditukar namanya secara rasmi kepada Bilik Operasi MBMMBI pada tahun 2011. Bilik ini seringkali digunakan sebagai bilik P&P bagi mata pelajaran BM dan BI dan sebagai bilik perjumpaan Persatuan Bahasa SMK Linggiu.